brojim da nemorje

morje
moje je
u meni je
s manom je
ćutim je
čujem je
smiruje me
zburkuje me
ziba me
poziva me
čara me
pretvara me
utapa me
zove me
hrvatskoga
mornara
u
nimškom
oceanu


zarašćen put

zarašćen put
haluge svud
dušeći cvijet
uz vušlji med

cvrčki
hrčki
bumbari
komari
puzići
leptirići
ptice
i
ptići

sve vrvi
na
zarašćenom
putu
do brvi
ka se
mrvi


pješćane ure

zrnce po zrnce
pada
pada
ćutim
čer
i sada
kot spada
na
palac
blazinkicu
potplat
petu
kožu
prožetu
kot
dusi
mi ćuti
kot
pijesak
me muti
me pači
na puti

zrnce po zrnce
pada
i
pada
čekam
kad
pada
na zadnje
da
spade

pješćane ure neuropata


češalj

češljaj me
češljaj
češalj moj
stazicu
češljaj
na pliši voj
red spravi
na glavi mojoj
kujme ravnaj
fuljke zdrmaj
zupci vladaj
a
nježno
češljaj
češljaj me
češalj moj


središće gradišća

kamen
uz donata
rič našu
oko vrata
sredinu
umata
budućnost
nam gata
ta kamen
uz donata

prilikom Dana mladine
u Dolnjoj Pulji