Mi svirodno selo

mlado
u
uspomena
staro
u
obrazi


beč

preglasno
preglasno je
u kavana
da pišem
u nji
pjesme
na stolnjaku


prazniki

prazne table
prazne škamlje
prazni razredi
prazne škole
nikoga nij
prazniki


bilo

bilo je
bilo
ko je svaki dan
bilo
bil bil bil
bil bil bil
bil bil bil
bilo je
bilo
dokle je svoje
odbilo
kad bilo
već nij bilo
se je zabilo
na
bilo


domovina

domovina
dom vina